Bokningsvillkor

Dessa villkor gäller mellan Pernilla Wiberg Hotel och den som själv eller genom annan person bokar, upprättar ett avtal, enligt vad som angetts i bekräftelsen. Beställaren anges som Kund i villkoren och övriga resenärer anges som Gäster. Bokningen/avtalet kan gälla andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa, s.k. paketresa.

BOKA HÄR

Bokning för privatperson: För att boka/ingå i ett avtal med Pernilla Wiberg Hotel gällande boende skall kunden vara 22 år. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet. Om kunden vid tillträde till boendet inte uppfyller åldersgränsen, gäller regler för avbokning. Minderåriga gäster som medföljer utan målsmans sällskap, skall ha målsmans skriftliga godkännande.
Här laddar du ner Intyget från MålsmanPDF.
Avvikande åldersbestämmelser kan förekomma.

Gruppbokning: En grupp är en förening, organisation, skola eller ett företag bestående av minst 10 personer (ej familjer). Benämns som Kund.
Bokning skall göras av behörig och myndig person som är minst 25 år, benämns som Kontaktperson.
Kontaktpersonen skallboka i en förenings-, organisations-, skol- eller ett företags namn. Organisationsnummer skall uppges vid bokningstillfället.
Gruppen skall redan från början ha en utsedd kontaktperson. Kontaktpersonen ansvarar för gruppens bokningar/beställningar och är gruppens kontaktperson under vistelsen. För grupper med minderåriga gäster skall minst en ansvarig, som är minst 25 år, per 10 personer medfölja och ansvara. Namn, födelsedatum samt mobilnummer till samtliga ansvariga skall meddelas Pernilla Wiberg Hotel, skriftligen 14 dagar innan ankomst.
Senast 14 dagar innan ankomst skickar kunden en deltagarförteckning med namn samt födelsedatum på samtliga gäster till Pernilla Wiberg Hotel. Deltagarförteckningar skickas till faxnummer: +46 (0)253 401 58 eller bokning@pernillawiberghotel.se
Se även GruppbokningsvillkorPDF.

Bokning av boende: I grundpriset ingår hyra av hotellrum på Pernilla Wiberg Hotel.
Variation av planlösning/inredning kan förekomma. Kunden samt gäster får Ej använda hotellrummet till annat än semsterboende, om inget övrigt är överenskommet vid bokningstillfället.
Antalet personer i boendet får maximalt vara samma som antalet bäddar boendet är utrustat med. Vid särskilda önskemål, beträffande anpassning av inredning till gäster med funktionshinder, skall dessa framföras vid bokningstillfället. Övriga önskemål tillgodoses om möjlighet finns. Pernilla Wiberg Hotel informerar om rumsnummer tidigast vid ankomst. Pernilla Wiberg Hotel förbehåller sig rätten att byta hotellrum till annat likvärdigt rum eller uppgradera.
I grundpriset ingår frukost, sänglinne, handdukar och städning. Barnsäng/stol, skipass, skidhyra och skidskola, kan tilläggsbeställas enligt gällande prislista. Kvadratmeter angivelserna avser rummets innermått. Pernilla Wiberg Hotel är husdjursfritt.

Bokning av extra produkter/arrangemang: Förhandsbokning av skipass, skidskola, skidutrustning, aktiviteter och mat skall göras senast 3 dagar innan ankomst, samt betalas innan ankomst. Se Betalning. För grupper, se Gruppbokningsvillkor.PDF
För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till SHR:s regler.

Paketresa: Vid bokning av boende inkl. extra produkter, som t.ex. skipass, arrangerade av Idre Fjäll och Pernilla Wiberg Hotel s.k. paketresa, kan kunden eller gästen Ej avboka eller förändra enskilda produkter i paketet. För avbokning av paket se ”Avbokning”. För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till SHR:s regler.

Ospecificerade bokningar: Ospecificerad bokning innebär att boende tilldelas vid incheckning. Boendet anpassas efter antalet personer som kunden uppgett på kontraktet. Plats i extrabädd kan förekomma. I boendet finns toalett/dusch och TV . För avbokning av ospecificerad bokning/paket se ”Avbokning”. Vid speciella önskemål angående boendet rekommenderar Pernilla Wiberg Hotel att boka specificerat.

Bokningsbekräftels: Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta.
Bokningsbekräftelse skickas via e-post.
I händelse av fel skall Pernilla Wiberg Hotel kontaktas inom 7 dagar från mottagandet av bekräftelsen.

Betalning: Betalning är uppdelad i del- och slutbetalning. Vid mottagande av del-/slutbetalning skall dessa kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. Det är kunden som ansvarar för att uppgifterna stämmer.
Delbetalningen omfattar 20% av boendebeloppet och eventuellt avbeställningsskydd.
Delbetalningen skall vara Pernilla Wiberg Hotel tillhanda senast 10 dagar efter bokningstillfället.
Slutbetalning skall vara Pernilla Wiberg Hotel tillhanda senast 40 dagar innan ankomst. Vid bokning färre än 60 dagar innan ankomst gäller omgående slutbetalning av hela beloppet.

Vid betalning via internetbank skall alltid OCR nummer anges eller kund- och kontraktsnummer.
I den händelse att delbetalning eller slutbetalning EJ är betald i tid, förbehåller sig Pernilla Wiberg Hotel rätten att avboka bokningen. Kunden skall alltid kontakta Pernilla Wibergs bokningsavdelning för att avboka.
Pernilla Wiberg hotel skickar EJ betalningspåminnelser eller betalningsbekräftelser. För att få tillträde till bokat boende skall hela hyresbeloppet vara betalt.

Betalning mot faktura: Endast möjligt vid bokning tidigare än 60 dagar innan ankomst. Senare bokningar betalas via ”Mina Sidor”. Se även regler under ”Betalning”.

Betalning via ”Mina Sidor”: Vid betalning via onlinebutik sker delbetalningen direkt vid bokningstillfället. Slutbetalning görs av kunden via Mina Sidor senast 40 dagar innan ankomst. Kunden ansvarar för att del- samt slutbetalning är Pernilla Wiberg Hotel tillhanda vid utsatt förfallodatum. Vid bokning mindre än 40 dagar innan ankomst sker slutbetalning av hela beloppet direkt vid bokngningstillfället.

Ändring av bokning: Vid ändring av boendebokningen, då mer än 14 dagar till ankomstdatumet återstår, debiteras en ombokningsavgift på 200 SEK. Vid ändring av boendebokning, då 14 dagar eller färre återstår till ankomstdatumet, debiteras en avgift på 1 000 SEK. Ändring av boendebokning avser ändring till annat boende eller till annan period under samma säsong. Bokningen kan även ändras att gälla annan person avgiftsfritt. Pernilla Wiberg Hotel kan neka ändring i de fall särskilda skäl finns. Ändring av tilläggsbeställning (t.ex. skipass, skidhyra, skidskola, mat, aktiviteter) kan göras kostnadsfritt fram till 8 dagar innan ankomstdatum. Se även ”Avbeställningsskydd” och ”Avbokning”. Ändring för grupper, se "Gruppbokningsvillkor". För grupp- och konferensarrangemang där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till SHR:s regler.

Avbeställningsskydd: Kan köpas mot en avgift på 350 SEK per stuga/lägenhet.
För paketresor/arrangemang och ospecificerade resor, där pris/person tillämpas, kan ett personligt avbeställningsskydd köpas för
100 SEK/person. Avbeställningsskydd kan enbart beställas vid bokningstillfället och gäller vid:
• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall som drabbat dig själv, make, maka, sambo, familj eller medresenär.
• Inkallelse till krigsmakt eller civilförsvar.
• Allvarlig händelse utanför din kontroll och som inte kunnat förutses vid bokningstillfället.
Vid utnyttjande av avbeställningsskydd kan avbokning göras fram till ankomstdagen. Läkarintyg som bekräftar orsaken till avbeställningen krävs då mindre än 40 dagar återstår till ankomst.
För återbetalning läs vidare under ”Avbokning”.

Avbokning: Avbokning skall ske skriftligen eller muntligen till Pernilla Wiberg Hotels bokningsavdelning.
Uppge alltid namn, kontraktsnummer och bokad ankomstdag.
Finns avbeställningsskydd behåller Pernilla Wiberg Hotel avgiften för avbeställningsskydd och en administrationsavgift på 400 SEK per hotellrum. Vid personligt avbeställningsskydd behåller Pernilla Wiberg Hotel avgiften för avbeställningsskyddet och en administrationsavgift på 200 SEK. För grupp- och konferensarrangemeng där måltider och/eller aktiviteter ingår hänvisar vi till SHR:s regler.

Finns EJ avbeställningsskydd gäller följande: Vid avbokning då mer än 40 dagar återstår innan ankomst, behåller Pernilla Wiberg Hotel delbetalningen, vilket avser 20% av boendebeloppet. Vid avbokning då mindre än 40 dagar återstår innan ankomst, behåller Pernilla Wiberg Hotel hela boende beloppet. Vid avbokning av förbokad skidskola, aktivitet samt utrustning senare än 8 dagar innan startdag, debiteras en avbokningsavgift på 100 SEK/bokad skidskola, aktivitet och/eller utrustning.
Skipass går att avboka kostnadsfritt fram till ankomst. Vid avbokning av förbeställd matsenare än 3 dagar innan startdag, debiteras fullt pris.

Reklamation: Klagomål på Hotelrummet skall framföras till receptionen på Pernilla Wiberg Hotel, så snart som möjligt, dock senast kl 12:00 dagen efter ankomst. Fel som uppstår under din vistelse skall omgående meddelas till receptionen på Pernilla Wiberg Hotel om inte hotellrummet som tillhandahållits är i utlovat skick. Kan Pernilla Wiberg Hotel inte åtgärda detta, har du rätt att säga upp avtalet.
Om överenskommelse ej kan träffas, hänvisar vi till SHR:s Ansvarsnämnd.

Ansvar för egendom/vållande av skada: Pernilla Wiberg Hotel ansvarar Ej för kvarglömda/borttappade saker. Skada som vållas kunden eller gästen genom försummelse från Pernilla Wibergs Hotel sida, skall ersättas. Kunden/gästen skall i sådana fall anmäla detta omgående till receptionen på Pernilla Wiberg Hotel. Kunden/gästen är å sin sida ansvarig för skada i de fall kunden/gästen själv, eller någon i dess sällskap, genom försummelse, vållat skadan. Se även ”Övriga skyldigheter”

Övriga skyldigheter: Kunden/gästerna skall vårda hotellrumet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Kunden/gästerna skall mellan 23:00 och 07:00 iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra gäster.
• Kunden skall ansvara för skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier i de händelser skadan har orsakats av att kunden/gästerna i sällskapet eller någon annan som bereds tillträde till boendet har varit vårdslös.
• Kunden/gästerna i sällskapet får Ej ställa upp tält, husvagn eller husbil på tomten. Ej heller installera musikanläggning eller annan störande utrustning i boendet eller i direkt anslutning till boendet.
• Kunden/gästen skall följa de bestämmelser som gäller för hotellet, beträffande rökförbud och husdjursförbud.
• Eventuella överträdelser beivras. Överträdelse mot rök- och husdjursförbud debiteras med en avgift från 2 000 SEK.

Nyckelkort: Samtliga nyckelkort till bokat hotellrum skall återlämnas vid utcheckning.

Avtalsbrott: Detta är ett avtal upprättat mellan kunden (beställaren) och Pernilla Wiberg Hotel. Avtalet är bindande och godkänt av kunden i och med betalning av delbetalning.
Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:

  • Bokningsvillkoren ej uppfylls.
  • Kunden/gästerna i sällskapet uppträder störande i hotellet/hotellrummet/området.
  • Kunden/gästerna i sällskapet begår skadegörelse i hotellet/hotellrummet/området
  • Hotellrummet används till Ej avsett ändamål.

Om avtalsbrott inträffar måste kunden/gästerna i sällskapet omedelbart flytta från hotellrummet och äger Ej rätt att återfå någon del av det inbetalda beloppet. Vid förstörelse eller störande uppträdande kan skadestånd krävas av kund.

Force majeure: Vid krig, naturkatastrofer, strejk och andra händelser som är att betrakta som force majeure kan Pernilla Wiberg Hotel upphäva avtalet, varvid gästen snarast skall underrättas. Pernilla Wiberg Hotel är i sådana fall skyldig att betala tillbaka det belopp som betalats, med undantag för den nytta som har dragits av hotellrummet samt tilläggsprodukt.

Pernilla Wiberg Hotel

Box 202, 790 91 Idre​

Telefon bokning: +46 (0)253-59 30 00

Telefon reception: +46 (0)253-59 30 65

E-post bokning: bokning@pernillawiberghotel.se

E-post reception: info@pernillawiberghotel.se

Producerad av Impera